Skip to content

Wniosek ERRD ZUS

ZUS ERRD druk

Co to jest ZUS ERRD?

Formularz ERRD to wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Druk składa się w sytuacji, gdy klient ZUS jest uprawniony do renty rodzinnej lub jej części i obydwoje jego rodzice nie żyją (lub matka nie żyje a ojciec jest nieznany). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

  • datę zgonu rodziców, jeżeli obydwoje nie żyją,
  • datę zgonu matki i akt urodzenia potwierdzający, że ojciec jest nieznany.

Obowiązek dołączania tych dokumentów dotyczy osób, które nie złożyły ich wcześniej przy ubieganiu się o przyznanie renty rodzinnej.

Kto składa dokument ERRD do ZUS?

Druk ERRD składają sieroty zupełnie pobierające rentę rodzinną. W przypadku gdy do pobierania renty rodzinnej uprawnione jest więcej niż jedno dziecko będące sierotą zupełną, to dodatek do części renty rodzinnej przysługuje każdemu z nich. Oznacza to jednak, że każde z nich musi złożyć oddzielny wniosek ERRD.

Kiedy składa się wniosek ERRD?

ZUS nie określa terminu na złożenie dokumentu ERRD. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu warunków niezbędnych do przyznania dodatku.

Jak złożyć druk ERRD?

Złożenie formularza ERRD może zostać zrealizowane na jeden z trzech sposobów prowadzenia korespondencji z urzędem:

W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu może się różnić. Najszybszym sposobem na uzyskanie decyzji o przyznaniu dodatku będzie osobista wizyta w urzędzie.

Dokument ERRD online

Aktualny wzór formularza ERRD dostępny jest na oficjalnej witrynie ZUS. Petenci mogą zapoznać się polami dokumentu i lepiej przygotować się do wizyty w urzędzie lub elektronicznie uzupełnić druk we własnym zakresie. Następnym krokiem będzie przesłanie formularza do ZUS pocztą albo osobiste złożenie go w okienku.

Odwołanie w sprawie ERRD ZUS

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o nieprzyznaniu dodatku do renty rodzinnej dla sierot zupełnych, klientowi przysługuje prawo do odwołania. Należy wnieść je pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem pracownika jednostki organizacyjnej ZUS. Na podjęcie decyzji o złożeniu odwołania petent ma 30 dni.

Jak wypełnić formularz ZUS ERRD?

Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej składa się za pośrednictwem formularza ERRD:

Formularz ERRD ZUS

Zobacz więcej:

Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej ERRD ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERRD_do+pobrania.pdf/4a4010e6-9633-574a-aeac-23df33c68f3a?t=1627898034288

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!