Skip to content

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

ZUS-US-OPW-01 elektronicznie

Co to jest formularz ZUS-US-OPW-01?

Druk ZUS-US-OPW-01 to oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem. Formularz wykorzystywany jest także do korygowania ewentualnych błędów w złożonym uprzednio druku. Dokument składa się jednak przede wszystkim w celu określenia stosunków majątkowych między małżonkami, ponieważ po śmierci jednego z nich druga osoba może być uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ZUS ubezpieczonego. Złożenie formularza stanowi również potwierdzenie kompletności danych podanych w oświadczeniu.

Formularz ZUS-US-OPW-01 dotyczy stosunków majątkowych między parą pozostającą w związku małżeńskim. W przypadku gdy między małżonkami istnieje lub istniała wspólność majątkowa, należy wskazać daty powstania, ustania lub innego sposobu uregulowania stosunków majątkowych.

Kto wypełnia formularz ZUS-US-OPW-01?

Dokument ZUS-US-OPW-01 uzupełnia osoba ubezpieczona, która pozostaje w związku małżeńskim i chce złożyć oświadczenie o stosunkach majątkowych między nim a współmałżonkiem. Druk może być uzupełniony przez ubezpieczonego również w celu korekcji błędnych danych. Każdy klient ZUS do rozwiązywania spraw z urzędem może skorzystać także z pomocy wyznaczonego pełnomocnika.

Kiedy składa się druk ZUS-US-OPW-01?

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01 powinno zostać złożone przez ubezpieczonego, który w terminie czterech miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczeń nie podpisał umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Formularz ZUS-US-OPW-01 do wypełnienia

Aktualny wzór oświadczenia ZUS-US-OPW-01 stanowi wyposażenie każdej placówki ZUS w Polsce. Wystarczy udać się do oddziału, pobrać druk, uzupełnić pola formularza i złożyć oświadczenie w okienku. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem, które nie wymagają osobistej wizyty petenta.

Druk ZUS-US-OPW-01 elektronicznie

ZUS udostępnił druk ZUS-US-OPW-01 przez Internet. Plik w formacie PDF można edytować zarówno w przeglądarce, jak i z wykorzystaniem innych programów do edycji dokumentów. Tak przygotowany formularz może zostać wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę, a następnie przesłany pocztą do urzędu.

ZUS-US-OPW-01 przez PUE

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem. Złożenie oświadczenia ZUS-US-OPW-01 przez PUE pozwoli uzyskać odpowiedź instytucji ubezpieczeniowej w najszybszy możliwy sposób. Wystarczy przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów, uzupełnić krok po kroku odpowiednie pola i przesłać druk elektronicznie.

Jak wypełnić oświadczenie ZUS-US-OPW-01?

Wzór ZUS-US-OPW-01

Zobacz więcej:

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS-US-OPW-01-1.2.pdf/7e867c5e-0b70-4b41-95d0-a3a50f5168b5?t=1470141673749

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!