Skip to content

Oświadczenie ERO ZUS

ZUS ERO druk

Co to jest ZUS ERO?

Dokument ERO to oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania / ponownego ustalenia wysokości / podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków. Formularz należy uzupełnić w sytuacji, gdy klient ZUS chce, aby ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19 organ rentowy:

  • przyznał wskazane we wniosku świadczenie,
  • ponownie ustalił wysokość przyznanego świadczenia,
  • podjął się wypłaty przyznanego świadczenia.

Realizacja oczekiwań wnioskodawcy nastąpi w dniu spełnienia wymaganych warunków, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 roku.

Kto składa ERO do ZUS?

Formularz ERO może zostać złożony przez osoby, którym przysługują pieniądze z ZUS, ale nie ubiegały się o świadczenia we wcześniejszym terminie ze względu na trwanie stanu epidemii. Składając do ZUS druk ERO można zwrócić się o przyznanie świadczeń, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Kiedy składa się oświadczenie ERO?

Dokument ZUS ERO składa się w sytuacji, gdy w ciągu 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego złożono wniosek o przyznanie emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. Oświadczenie sprawia, że ZUS przyzna świadczenie od dnia spełnienia wymaganych warunków, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020. Złożony wniosek zostanie zakwalifikowany w taki sposób, jakby był złożony w dniu spełnienia warunków niezbędnych do przyznania świadczenia. 

Oświadczenie najlepiej złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie lub ponowne ustalenie danego świadczenia. Istnieje jednak możliwość złożenia go później. Aby ZUS wziął pod uwagę dokument ERO, powinien zostać dostarczony do ZUS przed dniem uprawomocnienia decyzji wydanej w wyniku złożonego wniosku, czyli w ciągu miesiąca.

Złożenie takiego oświadczenia za okres wsteczny sprawia, że obliczone na nowo świadczenie może różnić się wysokością od tego już przyznanego. Jeżeli będzie ono niższe, różnica wypłaconych świadczeń stanie się nienależnie pobranym świadczeniem. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie musiał liczyć się z koniecznością zwrotu należności.

Wycofanie oświadczenia ERO

W sytuacji, gdy wnioskodawca zmieni zdanie co do złożonego oświadczenia, może zdecydować się na jego wycofanie bez podawania przyczyny. Decyzja musi zostać podjęta najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia dokumentu.

Jak złożyć druk ERO?

Istnieje wiele metod prowadzenia korespondencji z urzędem. W przypadku formularza ERO dostępne są jedynie trzy sposoby (dokument ERO nie może zostać złożony przez PUE). Formalności można więc załatwić poprzez:

  • osobistą wizytę w urzędzie,
  • przesłanie dokumentu pocztą,
  • wyznaczenie pełnomocnika do złożenia druku.

Dokument ERO elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu ERO wraz z instrukcją został umieszczony na oficjalnej stronie ZUS. Petenci mogą zapoznać się z formularzem i dodatkowymi informacjami przed złożeniem dokumentu w urzędzie, co usprawni proces rozwiązywania sprawy. Istnieje również możliwość uzupełnienia druku elektronicznie w przeglądarce i jego wydrukowania. Przed wysłaniem ERO pocztą wymagane będzie jednak złożenie osobistego podpisu.

Jak wypełnić druk ZUS ERO?

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania / ponownego ustalenia wysokości / podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków składa się z wykorzystaniem druku ERO ZUS:

Oświadczenie ZUS ERO

Zobacz więcej:

Edytowalny ZUS ERO online: https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/ERO_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/3c0d5fc1-dd86-7a74-d231-99d8bbd1ade7?t=1656333602061

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów - oceń jako pierwszy!