Skip to content

Formularz ZUS ZAS-53

Formularz ZAS-53

Co to jest wniosek ZAS-53 ZUS?

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 to dokument składany przez osoby ubiegające się o wypłatę z ZUS zasiłku chorobowego. Do wypłaty zasiłku uprawnia niezdolność do pracy potwierdzona pierwszym lub kolejnym zwolnieniem lekarskim. Choć e-ZLA automatycznie trafia do systemu ZUS, wypłata świadczenia wymaga złożenia wniosku do urzędu. Uzasadnione jest to faktem, że przez 33 dni w roku kalendarzowym wypłata środków dla osób ubezpieczonych należy do obowiązków pracodawcy. ZUS wypłaca zasiłek dopiero wtedy, gdy okres 33 dni został wyczerpany przez niezdolnego do pracy pracownika. Wniosek ZAS-53 składają także przedsiębiorcy i osoby duchowne. 

ZUS ZAS-53 – kto składa wniosek?

Formularz został przewidziany przede wszystkim dla pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Niezdolność do pracy potwierdzona zwolnieniem lekarskim e-ZLA uprawnia ich do odbierania przez 33 dni w roku kalendarzowym wypłaty od swojego pracodawcy. Po upływie tego okresu płatnikiem zasiłku staje się ZUS. W takiej sytuacji pracownik może złożyć do ZUS wniosek ZAS-53.  Dokument składają również przedsiębiorcy i osoby duchowne, którym ZUS może wypłacić zasiłek już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Dotyczy to także sytuacji skierowania płatnika składek na izolację lub kwarantannę.

Pełna lista podmiotów, które mogą wypełnić wniosek ZAS-53:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
  • osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność (również z tymi, którzy wykorzystują ulgę na start),
  • osoby duchowne,
  • osoby niezdolne do pracy z powodu choroby po ustaniu zatrudnienia lub ubezpieczenia.

ZAS-53 ZUS po ustaniu zatrudnienia

Czy zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu zatrudnienia? Jeżeli:

  • elektroniczne zwolnienie lekarskie określające okres niezdolności do pracy zostało wystawione jeszcze w momencie obowiązywania umowy o pracę, albo
  • elektroniczne zwolnienie lekarskie zostało wystawione po ustaniu obowiązywania umowy o pracę, ale osoba pozostawała nieprzerwanie niezdolna do pracy,

to zasiłek chorobowy ZUS może być wypłacony. W tym celu należy złożyć w ZUS wniosek ZAS-53 z uwzględnieniem daty ustania tytułu ubezpieczenia wypadkowego/chorobowego. Do tego momentu wypłacanie wynagrodzenia należy do obowiązków pracodawcy. W momencie ustania zatrudnienia, wypłata zasiłku spada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZAS-53 ZUS – kiedy się składa druk?

Dokument można złożyć w sytuacji, gdy lekarz stwierdził niezdolność do pracy i wystawił elektroniczne zwolnienie lekarskie. ZUS nie podejmuje się automatycznej wypłaty świadczenia, bez względu na fakt, że może to być następny okres nieprzerwanej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

Formularz ZUS ZAS-53 do wypełnienia

Druk ZAS-53 może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Jednostki terenowe przystosowane do obsługi klientów zostały wyposażone w wiele kopii czystych formularzy. Jeżeli osobista wizyta w oddziale nie jest jednak możliwa, warto skorzystać z możliwości pobrania wzoru formularza ZAS-53 z Internetu. Dostępny na oficjalnej stronie ZUS druk w formacie PDF może zostać wstępnie uzupełniony na komputerze i wydrukowany. Formularz może posłużyć także jako wzór do wydrukowania i ręcznego uzupełnienia. ZUS zachęca jednak do składania formularzy w wersji elektronicznej.

ZUS ZAS-53 wzór wypełnienia online

Formularz ZAS-53 jest dostępny w ramach usługi PUE. Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą prowadzić konsultacje z urzędem bez wychodzenia z domu. Wystarczy przejść do zakładki umożliwiającej wygenerowanie dokumentów, uzupełnić dane zgodnie ze stanem faktycznym i przesłać do elektronicznego systemu ZUS. Dokument podpisany metodami elektronicznego poświadczania tożsamości ma taką samą wagę jak fizyczny wniosek Z-53 ZUS.

ZUS ZAS-53 instrukcja

Wniosek o zasiłek chorobowy składa się za pośrednictwem druku ZAS-53 ZUS:

Dokument ZUS ZAS 53

I część druku ZAS-53 ZUS

Pierwsza część formularza stanowi miejsce na wprowadzenie danych identyfikacyjnych osoby, która ubiega się o przyznanie zasiłku chorobowego. Wnioskodawca podaje swój PESEL, datę urodzenia, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. 

II blok formularza ZAS-53

W drugiej części druku ZAS-53 należy podać dane płatnika składek, który ubezpieczał pracownika. Danymi płatnika może być numer NIP, REGON, PESEL albo imię i nazwisko przedsiębiorcy.  

III sekcja dokumentu ZUS ZAS-53

Trzecia część druku ZAS-53 to miejsce na wprowadzenie numeru rachunku bankowego. Jeżeli nie zostanie podany żaden numer, ZUS przekaże świadczenie pocztą. Poniżej umieszczono pole “Składam wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego” w którym wnioskodawca powinien wpisać datę od-do oraz numer i serię zwolnienia lekarskiego.

Ważną sekcją jest ta część formularza ZAS-53, w której wnioskodawca podaje czy wniosek zostaje złożony w okresie trwania ubezpieczenia, czy po ustaniu ubezpieczeń. W tej drugiej sytuacji pozostaje zobowiązany do wprowadzenia daty ustania tytułu ubezpieczenia. Należy zaznaczyć również, z jakiego powodu wynika niezdolność do pracy.

Czytaj więcej:

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53: https://www.zus.pl/documents/10182/3456315/1156_20+ZAS-53_RODO.pdf/866a43b8-6d0e-07e6-7e97-7ba6fd48f52f

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!