Skip to content

Formularz ZUS RMUA

Formularz ZUS RMUA thumb

Co to jest ZUS RMUA?

Formularz ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej.

Dokument nazywany również odcinkiem płacowym pełni rolę informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej. Wydruk umożliwia zapoznanie się z danymi zgromadzonymi na temat odprowadzonych za niego składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które przekazywane są do ZUS. W ten sposób mogą zostać zweryfikowane ze stanem faktycznym.

Płatnik składek jest zobowiązany do przedstawienia raportu imiennego swoim pracownikom. Udostępniając ZUS RMUA obowiązek zostaje dopełniony. Dozwolone sposoby przekazania dokumentu to:

  • osobiście lub przez pocztę tradycyjną – na piśmie
  • w formie dokumentu elektronicznego RMUA ZUS, o ile ubezpieczony wyraził na to zgodę

Jak wydrukować ZUS RMUA z Płatnika?

Przedsiębiorcy którzy dopiero zaczynają prowadzenie biznesu mogą zastanawiać się jak wygenerować RMUA. Najszybszą metodą na udostępnienie danych ubezpieczonemu jest skorzystanie z opcji ZUS RMUA online.

Aby wygenerować i wydrukować ZUS RMUA z programu Płatnik należy przejść do zakładki Widok, a następnie Deklaracje i wybrać opcję Deklaracje ZUS. W otworzonej tabeli pojawi się opcja Inne deklaracje, w której znajduje się funkcja Drukuj raport RMUA. W ten sposób otworzy się okno, w którym osoba upoważniona wprowadza pracownika i okres którego dotyczy raport. Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku Drukuj. Dokument ZUS RMUA uzupełni się automatycznie. 

Druk ZUS RMUA
Druk ZUS RMUA

ZUS RMUA – jak wypełnić?

Aby uzupełnić formularz RMUA nie trzeba wprowadzać danych ręcznie. Generowanie druku odbywa się automatycznie w programie Płatnik, którym posługują się niemal wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce. Z tego względu udostępnienie pracownikowi jego informacji miesięcznej nie wymaga wiedzy o konkretnych polach, które znajdują się w formularzu. Treść druku będzie zgodna ze stanem faktycznym, o ile wprowadzane każdego miesiąca dane były prawidłowo zweryfikowane. Druk RMUA ZUS jest więc dla pracodawców jednym z najmniej problematycznych dokumentów.

Czytaj więcej:

ZUS formularz RMUA: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/asset_publisher/7uG0nTlZ0aFc/content/informacja-miesieczna-dla-osoby-ubezpieczonej

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 9

Brak głosów - oceń jako pierwszy!