Skip to content

Formularz ZUS IWA

ZUS Formularz IWA thumb

Co to jest ZUS IWA?

Formularz ZUS IWA – Dokument jest informacją o danych potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe ZUS. Na podstawie dokumentu IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w stanie określić wysokość składki dla płatnika na dany rok. 

Jakie informacje zawiera IWA?

W formularzu uwzględnia się wszystkie informacje mające kluczowe znaczenie przy wyznaczaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnik składek podaje:

 • liczbę pracowników, których zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
 • liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
 • liczbę pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich albo śmiertelnych
 • liczbę pracowników którzy pracują w warunkach podwyższonego zagrożenia

Kto sporządza ZUS IWA?

Formularz IWA ZUS składają płatnicy składek, którzy finansują składki na ubezpieczenia wypadkowe i spełniają kilka dodatkowych warunków:

 • przez wszystkie miesiące poprzedniego roku opłacano składki na ubezpieczenia wypadkowe za minimum jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku
 • w ubiegłym roku zgłoszono do ubezpieczenia średnio minimum 10 osób w miesiącu
 • 31 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorca był wpisany do rejestru REGON

Ważną informacją jest fakt, że nie trzeba składać dokumentu ZUS IWA w przypadku, gdy przez przynajmniej jeden miesiąc ubiegłego roku żadna osoba za którą opłaca się składki nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

ZUS IWA – do kiedy?

Przedsiębiorców którzy składają ZUS IWA obowiązują ustalone terminy. Informację należy złożyć do 31 stycznia kolejnego roku. Zawarte w druku informacje dotyczą roku ubiegłego, ale należy uwzględnić także jeden dzień wspomnianego wcześniej stycznia. 

Druk ZUS IWA
Druk ZUS IWA

Jak wypełnić ZUS IWA?

Płatnicy zobowiązani do złożenia druku IWA ZUS mogą skorzystać z wielu programów księgowych lub wspomagających prowadzenie firmy. Wystarczy wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym, aby wygenerować niezbędny dokument. Najbardziej oficjalną metodą jest jednak uzupełnienie druku udostępnionego przez ZUS. W tym celu należy wydrukować dokument i uzupełnić odpowiednie pola, albo przesłać do urzędu wersję cyfrową druku ZUS IWA

Dokument składa się z siedmiu sekcji, a każda z nich wymaga uzupełnienia odpowiedniej liczby adekwatnych pól. 

ZUS IWA sekcja I

W tej sekcji ZUS uzupełnia dane organizacyjne. W ich skład wchodzi:

 • identyfikator
 • kod terytorialny oddziału ZUS
 • data nadania dokumentu
 • nalepka R
 • numer i znak pokontrolnej decyzji
 • data wpływu

Część II ZUS IWA

W tej sekcji dokumentu płatnik składek wprowadza swoje dane identyfikacyjne, takie jak numer NIP, REGON, PESEL oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Wprowadzić należy także imię, nazwisko, datę urodzenia i pierwsze imię płatnika. 

Blok III IWA ZUS

Sekcja trzecia stanowi miejsce na wprowadzenie danych o liczbie osób ubezpieczonych pracowników, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego.

Sekcja IV ZUS IWA

Czwarta część dokumentu IWA ZUS to miejsce na zestawienie informacji niezbędnych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika. Podaje się w niej rodzaj działalności, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, liczbę wypadków śmiertelnych albo ciężkich oraz konkretną ilość zatrudnionych pracowników w warunkach zagrożenia.

Część V IWA ZUS

Piąta część ZUS IWA to miejsce na adres korespondencyjny z płatnikiem. 

Sekcja VI ZUS IWA

Przedostatnia część dokumentu stanowi miejsce na oświadczenie płatnika składek o poprawności wprowadzanych danych. 

Część VII IWA ZUS

Ostatnia sekcja dokumentu to pole adnotacji, które uzupełnia urząd. Poniżej znajdują się także podpowiedzi dla osoby uzupełniającej dokument, dzięki czemu poprawne dane mogą znaleźć się w odpowiednich polach. 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 10

Brak głosów - oceń jako pierwszy!