Close
Skip to content

ZUS-RZ-OZS-01 PL-BG

Opis:

Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-bułgarskiej).