Skip to content

Zeznanie świadka ERP-8

ZUS ERP-8 wzór

Co to jest formularz ERP-8 ZUS?

Dokument ERP-8 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to druk stanowiący sformalizowane zeznanie świadka. Formularz należy uzupełnić w sytuacji, gdy inna osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia emerytalno-rentowego potrzebuje dowodów potwierdzających jej okresy zatrudnienia lub pracy w gospodarstwie rolnym. Zeznanie świadka złożone na formularzu ERP-8 stanowi podstawę do uznania wskazanego okresu przez ZUS.

Kto składa dokument ZUS ERP-8?

Druk ERP-8 składają świadkowie, którzy są w stanie potwierdzić okresy przepracowane przez inne osoby w zakładzie pracy lub gospodarstwie rolnym. Złożenie zeznań pomoże otrzymać tym osobom świadczenie emerytalne lub rentowe w sytuacji, gdy nie mają innej możliwości na potwierdzenie zgłoszonego okresu. Świadkiem może być zarówno osoba obca, jak i spokrewniona (spowinowacona). 

Kiedy składa się zeznanie świadka ERP-8?

Formularz ERP-8 należy uzupełnić w sytuacji, gdy inna osoba ubiega się o przyznanie jej świadczenia emerytalnego lub rentowego, ale nie jest w stanie samodzielnie potwierdzić przepracowanych okresów. Dzieje się tak najczęściej, gdy były zakład pracy upadł i nie jest możliwe uzyskanie stosownych dokumentów z archiwów. W takiej sytuacji przyszły świadczeniobiorca może zwrócić się do osoby, z którą pracował w danym okresie z prośbą o uzupełnienie dokumentu ZUS ERP-8. Zeznanie świadka ZUS traktuje jako wystarczające potwierdzenie zgłoszonych okresów pracy.

Zeznanie ERP-8 ZUS do wypełnienia

Formularz może zostać pobrany w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Aktualny wzór ERP-8 należy uzyskać w okienku, uzupełnić odpowiednie pola, a następnie złożyć do rozpatrzenia przez urząd. Jeżeli jednak osobista wizyta w oddziale nie jest możliwa, warto rozważyć możliwość uzupełnienia ERP-8 elektronicznie.

Druk ERP-8 ZUS online

Formularz ERP-8 może zostać uzupełniony w formie elektronicznej. Wystarczy pobrać udostępniony przez ZUS wzór dokumentu. Interaktywny plik PDF pozwoli uzupełnić druk między innymi przez przeglądarkę, skąd może być później wydrukowany. Tak przygotowany dokument należy opatrzyć osobistym podpisem i przesłać pocztą do najbliższego oddziału ZUS.

ERP-8 przez PUE

Klienci ZUS posiadający aktywny profil PUE mogą złożyć zeznanie świadka ERP-8 przez Internet. W tym celu należy zalogować się do usługi, przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów i krok po kroku uzupełnić odpowiednie pola dokumentu. Konieczne będzie jednak podpisanie druku wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości. Dopiero wtedy formularz zostanie przekazany do systemu informatycznego ZUS. Wybierając tę metodę, odpowiedź urzędu zostanie udzielona przez elektroniczną skrzynkę odbiorczą PUE.

ZUS ERP-8 instrukcja wypełnienia

Zeznanie świadka składa się za pośrednictwem formularza ZUS ERP-8:

Dokument ERP-8 ZUS

I sekcja formularza ERP-8

Pierwsza część dokumentu ZUS ERP-8 to miejsce na wprowadzenie danych świadka. Osoba składająca zeznanie wprowadza swoje imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

II część druku ERP-8 ZUS

W tej części dokumentu ERP-8 należy określić, czy istnieje jakiś stopień pokrewieństwa lub powinowactwa między świadkiem a osobą ubiegającą się o świadczenie emerytalno-rentowe. Udziela się także informacji o posiadaniu prawa do pobierania świadczeń i nazwę instytucji, która ich udziela.

III blok dokumentu ZUS ERP-8

Trzecia i najważniejsza sekcja formularza ERP-8 to miejsce na określenie danych dotyczących okresów pracy osoby zainteresowanej pobieraniem świadczeń ZUS. W zeznaniu należy określić:

  • imię, nazwisko i datę urodzenia zainteresowanego,
  • miejsce zamieszkania w okresie, który potwierdza zeznanie,
  • stanowisko zajmowane przez zainteresowanego w danym okresie,
  • charakter i czas pracy,
  • okoliczności złożenia zeznania przez świadka, czyli skąd świadek wie o danym okresie pracy (na przykład współpraca).

Zobacz więcej:

Zeznanie świadka ERP-8 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4103836/1790_21+ERP-8_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/f69b41a4-b503-ace7-4176-4c8c99766f1f?t=1642410039800

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!