Skip to content

Wniosek ZUS ZAM

Formularz ZUS ZAM

Co to jest wniosek ZAM ZUS?

Formularz ZAM to wniosek o zasiłek macierzyński. Druk ZAM zastąpił wykorzystywany wcześniej formularz ZAS-54. Dokument składa się w sytuacji, gdy wnioskodawca chce uzyskać środki finansowe za okres urlopu macierzyńskiego (lub innego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Wniosek ZAM wykorzystują również osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński łącznie za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się jednocześnie o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, należy określić w sekcji “Zakres wniosku” liczbę tygodni, przez którą chce otrzymywać zasiłek macierzyński z urlopu rodzicielskiego. Należy również uzupełnić sekcję “Oświadczenie”.

ZUS ZAM kto wypełnia wniosek?

Dokument ZAM uzupełniają osoby ubezpieczone w ZUS, które wykorzystały prawo do urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Konieczne będzie jednak wprowadzenie pewnych danych płatnika składek, u którego wnioskodawca jest ubezpieczony. W związku z tym, poprawne wypełnienie druku ZAM może wymagać kontaktu z płatnikiem.

Kiedy składa się wniosek o zasiłek macierzyński ZUS?

Wniosek ZAM o zasiłek macierzyński można składać:

 • w czasie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego (przysługuje wtedy zasiłek w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za cały okres lub 80% podstawy wymiaru, jeżeli matka złoży nie później niż 21 dni po porodzie wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego),
 • w czasie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego (przysługuje wtedy zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6 tygodni od urodzenia jednego dziecka lub 8 tygodni, jeżeli urodziło się więcej niż jedno dziecko).

Formularz ZAM ZUS do wypełnienia

Dokument ZAM ZUS może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Każda jednostka terenowa została wyposażona w liczne kopie czystych formularzy ZAM. Z tego powodu wnioskodawcy nie muszą obawiać się o dostępność formularza. Istnieją jednak o wiele szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem. Wniosek ZAM online został udostępniony przez ZUS i umożliwia uzupełnienie dokumentu przez Internet. Następnie pozostaje już tylko wydrukować formularz, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki urzędu.

Czy można złożyć ZUS ZAM przez PUE?

Osoby posiadające aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą wygenerować i przesłać dokument ZAM bez wychodzenia z domu. Gdzie na ZUS PUE macierzyński? Formularz ZUS ZAM PUE udostępnia użytkownikom w tej samej sekcji, co pozostałe dokumenty. Wystarczy wybrać odpowiedni druk, wprowadzić poprawne dane i podpisać go z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. To najszybsza metoda prowadzenia korespondencji z ZUS. Wydana przez urząd decyzja trafi do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

Jak wypełnić ZAM ZUS?

Wniosek o zasiłek macierzyński składa się z wykorzystaniem druku ZAM ZUS:

ZUS ZAM druk

Jak wypełnić wniosek o zasiłek macierzyński do ZUS (ZAM)? Sprawdź wzór wypełnienia ZAM ZUS dostępny online.

I część druku ZAM

W pierwszej sekcji formularza ZAM należy wprowadzić dane wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, data urodzenia, rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Warto wprowadzić także numer telefonu lub adres e-mail, by usprawnić komunikację urzędu z wnioskodawcą. 

II sekcja formularza ZAM ZUS

W tej części druku ZAM wnioskodawca określa dane płatnika składek. Będzie to numer NIP, REGON i PESEL, a także nazwa lub imię i nazwisko płatnika. 

III blok druku ZUS ZAM

Trzecia sekcja formularza to miejsce na wprowadzenie numeru rachunku bankowego, na który ZUS będzie przekazywać należne środki z zasiłku macierzyńskiego. 

IV część formularza ZAM

W tej sekcji druku ZUS ZAM należy określić zakres wniosku. Formularz pozwala na uzyskanie zasiłku za okres:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego następującego bezpośrednio po macierzyńskim.

Wybranie odpowiedniej opcji zobowiązuje wnioskodawcę do określenia terminu urlopu.

V sekcja wniosku ZAM ZUS

W piątej części formularza ZAM wnioskodawca określa, z jakiego tytułu ubiega się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Określane są więc wszystkie znaczące okoliczności, takie jak:

 • urodzenie dziecka (dzieci),
 • przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie,
 • przewidywana data porodu,
 • urodzenie dziecka (dzieci) po ustaniu zatrudnienia,
 • skrócenie przez matkę okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią 14 dni po porodzie,
 • przerwanie przez matkę okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu w szpital po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze minimum 8 tygodni po porodzie,
 • posiadanie przez matkę orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • podjęciem pracy przez matkę,
 • porzuceniem dziecka przez matkę,
 • śmierć matki,
 • wypisanie ze szpitala matki lub dziecka.

Bez względu na wybrany tytuł, należy wypełnić dodatkowe pola z nimi związane. Obowiązkowo należy wprowadzić także dane matki dziecka.

Oświadczenie ZUS ZAM

W tej sekcji wnioskodawca, który zdecydował się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, oświadcza czy drugi rodzic dziecka będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Konieczne będzie wtedy wprowadzenie danych drugiego rodzica. 

Czytaj więcej:

Wniosek o zasiłek macierzyński: https://www.zus.pl/documents/10182/4223950/ZAM_wypelnij_i_wydrukuj_edytowalny.pdf/4e4534c6-e7cd-b934-9c5e-aab4d64f3f20?t=1640958779501

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 17

Brak głosów - oceń jako pierwszy!