Skip to content

Wniosek RNW ZUS

Wniosek ZUS RNW

Co to jest dokument RNW ZUS?

Druk RNW to wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych / wypłaconych świadczeń. Dokument składa się w sytuacji, gdy klient ZUS jest zobowiązany do zwrotu świadczenia. Jeżeli nie może wywiązać się z zobowiązania, ma prawo ubiegać się o przyznanie ulgi w formie:

  • odroczenia terminu zapłaty,
  • rozłożenia kwoty na raty,
  • odstąpienia od żądania zwrotu,
  • obniżenia kwoty potrąceń,
  • zawieszenia czasowo dokonywanych potrąceń (naliczania odsetek).

Formularz RNW służy również do zwracania się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie:

  • zmiany warunków umowy, jeżeli zawarto wcześniej układ ratalny albo umowę o odroczenie,
  • utrzymania w mocy zawartej wcześniej umowy, jeżeli wnioskodawca nie wywiązywał się z jej warunków (taka sytuacja upoważnia ZUS do zerwania umowy).

Kto wypełnia druk RNW?

Formularz RNW składają osoby, które nienależnie pobrały świadczenia ZUS i zostały zobowiązane do jego zwrotu. Dokument wykorzystują również klienci ZUS, którzy chcą zmienić warunki umowy ratalnej lub utrzymać ją w mocy, gdy okoliczności upoważniają urząd do jej zerwania. Wymagane będzie jednak przedstawienie swojej sytuacji życiowej, by prośba była uzasadniona. W tym celu należy uzupełnić sekcję “Uzasadnienie wniosku” i przesłać załączniki potwierdzające owe deklaracje.

Kiedy składa się wniosek ZUS RNW?

Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych / wypłaconych świadczeń powinno się składać w momencie, gdy ZUS zwróci się do klienta z prośbą o uregulowanie należności. Nie ma jednak obowiązku składania druku RNW w sytuacji, gdy istnieje możliwość zwrotu środków bez stosowania ulg.

Jak złożyć druk RNW?

Złożenie formularza RNW ZUS może zostać zrealizowane na jeden z trzech sposobów prowadzenia korespondencji z urzędem:

  • osobista wizyta w jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • przesłanie dokumentu RNW pocztą,
  • złożenie wniosku z wykorzystaniem pomocy pełnomocnika.

Dokument RNW elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu RNW jest dostępny na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się z polami dokumentu przed wizytą w urzędzie, co ułatwi proces rozwiązywania sprawy. Istnieje również możliwość wydrukowania formularza i uzupełnienia go ręcznie lub wprowadzenia danych elektronicznie w przeglądarce. Tak przygotowany dokument można przesłać do urzędu pocztą. 

Jak wypełnić druk ZUS RNW?

Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych / wypłaconych świadczeń składa się z wykorzystaniem formularza RNW:

Formularz RNW ZUS

Zobacz więcej:

ZUS RNW do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RNW_edytowalny.pdf/358384c5-582b-4ac4-9dd8-78e65c8adfa9?t=1658302418851

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!