Skip to content

Wniosek PR-1 ZUS

Formularz ZUS PR-1

Co to jest formularz PR-1?

Druk PR-1 ZUS to wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Dokument składa się w sytuacji, gdy osoba, która uległa wypadkowi przy pracy (lub chorobie zawodowej) pokryła koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii albo szczepień ochronnych i chce uzyskać zwrot poniesionych wydatków. Formularz wymaga dodatkowych załączników, takich jak protokół powypadkowy, karta wypadku lub decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stanowią one potwierdzenie, że wnioskodawca jest poszkodowanym.

Kto wypełnia wniosek ZUS PR-1?

Wniosek PR-1 uzupełnia lekarz osoby ubezpieczonej. Decyduje o tym fakt, że w formularzu znajduje się część opisowa stanowiąca wywiad medyczny, rozpoznanie i uzasadnienie. Przewidziano również miejsce na podpis i pieczęć lekarza. Jeżeli osoba poszkodowana składa wniosek przez PUE samodzielnie, zostanie zbadana przez stomatologa i lekarza orzecznika.

Kiedy składa się PR-1?

Dokument ZUS PR-1 należy złożyć po poniesieniu kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych. Faktura lub rachunek za pokrycie kosztów świadczenia stanowi kluczowy załącznik do formularza.

Jak złożyć dokument PR-1 ZUS?

Formularz PR-1 można złożyć jedną z czterech wybranych metod prowadzenia korespondencji z urzędem:

  • złożyć wniosek osobiście w placówce ZUS,
  • przesłać druk pocztą,
  • skorzystać z pomocy pełnomocnika,
  • przesłać dokument przez PUE.

Wniosek PR-1 elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu PR-1 został udostępniony przez ZUS na oficjalnej stronie internetowej. Wnioskodawca może pobrać i wydrukować czysty dokument lub uzupełnić go w przeglądarce. W takiej sytuacji potrzebne będzie jednak udanie się z wizytą do lekarza, który wypełni wywiad, rozpoznanie i uzasadnienie oraz złoży podpis z pieczęcią.

Druk PR-1 przez PUE

Formularz PR-1 jest dostępny z poziomu Platformy Usług Elektronicznych. Wnioskodawca może przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów, uzupełnić pola formularza i przesłać wniosek. Nie można jednak zapominać o konieczności podpisania dokumentu wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić ZUS PR-1?

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych składa się z wykorzystaniem druku PR-1:

Dokument ZUS PR-1

Zobacz więcej:

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych ZUS PR-1 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/PR-1_edyt.pdf/2c53e10d-3103-43eb-90c1-6fc3054c372e?t=1543585056694

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!