Skip to content

Wyszukaj informacje:

Oświadczenie ROW ZUS

Druk ROW ZUS

Co to jest druk ROW?

Dokument ZUS ROW to oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej. Formularz składa się w sytuacji, gdy wnioskodawca, któremu naliczono należności z likwidowanego funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ubiega się o:

 • rozłożenie należności na raty,
 • otrzymanie w mocy układu ratalnego,
 • zmianę warunków układu ratalnego,
 • odstąpienie od żądania zwrotu.

Kto wypełnia oświadczenie ROW ZUS?

Oświadczenie ROW uzupełniają dłużnicy ZUS, których należności zostały naliczone ze względu na nienależnie pobrane świadczenia lub likwidację funduszu alimentacyjnego. W celu ułatwienia spłaty naliczonego długu, wnioskodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą złożyć druk ROW ZUS. W zależności od wybranego rodzaju ulgi, złożenie wniosku skutkuje rozłożeniem długu na raty, zmianę warunków umowy ratalnej lub całkowitym wycofaniem żądań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do prowadzenia korespondencji z urzędem można wyznaczyć także pełnomocnika.

Kiedy składa się dokument ROW?

Formularz ROW należy złożyć w sytuacji, gdy ZUS poinformował dłużnika o naliczeniu należności, ale nie jest w stanie ich spłacić w określonym terminie. Za każdy dzień niespłaconego długu naliczane są odsetki, dlatego oświadczenie powinno zostać złożone bez zbędnej zwłoki.

Jak złożyć druk ROW?

Złożenie oświadczenia ROW może zostać zrealizowane na jeden z trzech wybranych sposobów:

 • osobista wizyta w placówce ZUS,
 • wyznaczenie pełnomocnika do prowadzenia korespondencji z urzędem,
 • przesłanie uzupełnionego druku ROW pocztą.

W zależności od preferowanej metody czas odpowiedzi urzędu może się różnić. Z tego względu warto przygotować się do uzupełnienia formularza, korzystając na przykład z gotowych wzorów wypełnienia ROW ZUS. 

Dokument ZUS ROW elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu ROW jest dostępny na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowany dłużnik może zapoznać się dzięki temu z treścią dokumentu i przygotować się lepiej do wizyty w urzędzie. Istnieje również możliwość samodzielnego uzupełnienia formularza w formie elektronicznej i przesłania go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą. 

Jak wypełnić oświadczenie ROW?

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowych oraz sytuacji materialnej składa się za pośrednictwem formularza ROW ZUS:

Dokument ROW ZUS

Jakie dane wykazuje się w oświadczeniu ROW?

W formularzu przygotowano pola do wprowadzenia informacji mających na celu ustalenie sytuacji materialnej wnioskodawcy. Zaliczają się do nich:

 • dane wnioskodawcy oraz członków jego rodziny,
 • informacje o pracy zarobkowej,
 • informacje o pobieranych świadczeniach,
 • dane o dochodach z innych źródeł niż praca, na przykład wynajem, świadczenie z urzędu, produkcja rolna, alimenty,
 • informacje o stałych wydatkach związanych z utrzymaniem i spełnianiem zobowiązań pieniężnych,
 • informacje o stanie majątkowym.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się we wniosku dostępnym online. Do formularza dołącza się również dokumenty potwierdzające podane informacje, dzięki czemu rozstrzygnięcie sprawy może okazać się dla urzędu łatwiejsze. 

Zobacz więcej:

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej ZUS ROW do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/3101_17+ROW_01_2018.pdf/b2519b2a-ad23-4415-8523-ee0b86b2cf3d

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!