Skip to content

Informacja OL-9A

Druk ZUS OL-9a

Co to jest formularz OL-9a ZUS?

Dokument OL-9a to informacja o miejscach leczenia. W przeciwieństwie do dokumentu OL-9, nie musi on być wypełniony przez lekarza. Wnioskodawca może samodzielnie przedstawić, w jakich placówkach służby zdrowia odbywał leczenie. Złożenie druku pozwala uzyskać wybrane świadczenia ZUS, na przykład świadczenie rehabilitacyjne. Poprzez złożenie formularza, organ rentowy będzie w stanie uzyskać dokumentację medyczną z danej placówki, co przyśpieszy proces wydawania orzeczenia.

Kto wypełnia informację OL-9a?

Druk OL-9a może zostać uzupełniony samodzielnie przez osobę ubiegającą się o przyznanie jej świadczenia ZUS zależnego od stanu zdrowia. Konsultacja z lekarzem może okazać się jednak konieczna do wykazania listy placówek, w których odbywało się leczenie. Za placówkę służby zdrowia uznaje się szpital, ośrodek zdrowia, poradnię, praktykę lekarską oraz pozostałe podmioty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Kiedy składa się ZUS OL-9a?

Formularz OL-9a stanowi załącznik do dokumentacji o przyznanie wybranych świadczeń. Należy go złożyć wraz z pakietem pozostałych załączników w momencie składania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przyznania prawa do pobierania środków.

Druk OL-9a do wypełnienia

Aktualny wzór dokumentu może zostać pobrany w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Zainteresowany petent może osobiście udać się do organu rentowego, uzyskać dokument w okienku i złożyć go po uzupełnieniu odpowiednich pól. Udanie się do oddziału nie zawsze jest jednak możliwe. W takiej sytuacji warto rozważyć alternatywne metody prowadzenia korespondencji z urzędem. 

Informacja OL-9a ZUS elektronicznie

ZUS udostępnił formularz OL-9a elektronicznie do pobrania w formie pliku PDF. Wystarczy odnaleźć druk na oficjalnej witrynie urzędu i uzupełnić pola druku w przeglądarce. Plik można edytować także w innym programie do obsługi dokumentów. Po uzupełnieniu OL-9a należy go wydrukować i podpisać. Na koniec pozostaje już tylko przesłać druk pocztą do najbliższego organu rentowego. 

Jak wypełnić druk OL-9a?

Informację o miejscach leczenia składa się z wykorzystaniem druku OL-9a:

Informacja OL-9a ZUS

I część druku OL-9a

W tej sekcji dokumentu wnioskodawca określa swoje dane identyfikacyjne. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości, data urodzenia, imię oraz nazwisko. Należy podać także adres zamieszkania, czyli ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, a także nazwę państwa (jeżeli adres jest inny niż Polski). Warto podać także numer telefonu, ponieważ może usprawnić komunikację z urzędem.

II sekcja formularza ZUS OL-9a

Druga część druku OL-9a służy do podania przez wnioskodawcę informacji o odbywaniu leczenia we wskazanych placówkach służby zdrowia. Powinno się określić nazwę placówki, adres oraz imię i nazwisko lekarza prowadzącego leczenie (nieobowiązkowe).

Zobacz więcej:

Informacja o miejscach leczenia ZUS OL-9a do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/2632_17+OL-9A_do+zapisu.pdf/6a516d29-078b-4e98-926e-5b782d18d374?t=1617723765735

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów - oceń jako pierwszy!