Skip to content

Wniosek ERK

Wniosek ZUS ERK

Co to jest ZUS ERK?

Formularz ERK to wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny / ryczałt energetyczny. Dokument należy przekazać do ZUS w sytuacji, gdy:

 • kombatant lub osoba represjonowana ubiega się o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego (lub dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego) wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym,
 • wdowa lub wdowiec po kombatancie / osobie represjonowanej stara się o dodatek kompensacyjny do świadczenia emerytalno-rentowego wraz z ryczałtem energetycznym.

Złożenie wniosku wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pobierania określonych świadczeń.

Kto wypełnia druk ERK ZUS?

Dokument ERK może zostać przekazany do ZUS przez:

 • kombatantów,
 • osoby represjonowane,
 • wdowy i wdowców po kombatancie / osobie represjonowanej.

Jeżeli osoba uprawniona do wypłaty świadczenia nie może prowadzić korespondencji z ZUS osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc złożyć wniosek ERK?

Aby istniały podstawy uzasadniające złożenie wniosku ERK, należy spełnić kilka warunków opisanych przez urząd. Przede wszystkim, kombatant lub osoba represjonowana nie może posiadać przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego. Dodatkowe środki zostaną doliczone do świadczenia dopiero w momencie przyznania takich świadczeń. Nie można również pobierać uposażenia w stanie spoczynku ani rodzinnego. Osoby uprawnione do złożenia wniosku ERK nie mogą osiągać zarobków z tytułu  zatrudnienia, działalności gospodarczej ani działalności rolniczej. Wymaga się również osiągnięcia minimalnego wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Dodatkowe dokumenty do wniosku ERK

Aby ustalić prawo do wypłacania dodatkowych środków, wnioskodawca musi złożyć więcej dokumentów niż druk ERK ZUS. Ma to na celu potwierdzenie warunków niezbędnych do przyznania dodatków. Niezbędnym dokumentem może więc okazać się:

 • zaświadczenie o uprawnieniach Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • decyzja kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • zaświadczenie o uprawnieniach Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach przysługujących wdowom lub wdowcom,
 • zaświadczenie kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach przysługujących wdowom lub wdowcom.

Jak złożyć wniosek ERK ZUS?

Wyróżnia się cztery metody prowadzenia korespondencji z organem rentowym:

 • osobista wizyta w placówce ZUS,
 • wykorzystanie pomocy pełnomocnika,
 • przesłanie formularzy pocztą,
 • złożenie wniosku ERK przez PUE.

Wybrana metoda kontaktu z urzędem może mieć wpływ na czas uzyskania odpowiedzi. Z tego względu warto zdecydować się na skorzystanie z usług elektronicznych.

Wniosek ERK elektronicznie

Aktualny wzór formularza ERK dostępny jest elektronicznie na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się ze wzorem dokumentu lub uzupełnić go elektronicznie i wydrukować. W takiej sytuacji należy przesłać uzupełniony formularz pocztą lub dostarczyć osobiście do wybranej jednostki terenowej ZUS.

ERK przez PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie umożliwiające złożenie wielu różnych dokumentów. Jednym z nich jest wniosek ERK. Użytkownicy posiadający aktywny profil mogą zalogować się do serwisu, wygenerować dokument i przesłać go w formie elektronicznej. Wymaga to jednak wykorzystania elektronicznych metod poświadczania tożsamości. 

Jak wypełnić druk ZUS ERK?

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny / ryczałt energetyczny składa się z wykorzystaniem formularza ERK:

Dokument ERK ZUS

Zobacz więcej:

Formularz ERK to wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny / ryczałt energetyczny ERK do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERK+%2B+Informacja.pdf/f62596a1-8107-47de-9504-9d0929aa454b

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!