Skip to content

Zaświadczenie ZUS ZAS-24

ZUS ZAS-24

Co to jest dokument ZAS-24?

Formularz ZAS-24 to zaświadczenie o okresach wypłacanego / przysługującego zasiłku macierzyńskiego. Dokument wypełnia się w sytuacji, gdy płatnik składek wypłacił część zasiłku macierzyńskiego matce, ojcu lub innego członkowi rodziny dziecka.

Kto wypełnia druk ZAS-24 ZUS?

Uzupełnienie dokumentu ZAS-24 należy do obowiązków płatnika składek zatrudniającego pracowników. Jeżeli płatnik nie może dopełnić formalności osobiście, może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Przesłanie formularzy może leżeć również w gestii biur rachunkowych współpracujących z firmą. 

Kiedy składa się formularz ZAS-24?

Zaświadczenie ZAS-24 składa się do ZUS wyłącznie w sytuacji, gdy rodzic lub inny opiekun dziecka otrzymał z zakładu pracy część zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński to świadczenie ZUS wypłacane w sytuacji, gdy na świat przyszło dziecko. Z tego względu nie ma obowiązku przesyłania zaświadczenia każdego miesiąca jak w przypadku dokumentów rozliczeniowych, o ile nie zaistniała wymagająca tego sytuacja.

Jak złożyć druk ZAS-24?

Złożenie formularza ZAS-24 jest możliwe na wiele różnych sposobów. Przedsiębiorcy mogą udać się osobiście do oddziału ZUS i złożyć dokumentację w okienku. Alternatywną metodą jest przesłanie druku pocztą po jego uprzednim wydrukowaniu i uzupełnieniu. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania druku również w wersji całkowicie cyfrowej. W tym celu należy wykorzystać Platformę Usług Elektronicznych ZUS, do której posiadania od 2023 roku są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy. Sprawdź najważniejsze informacje o obowiązkowym profilu PUE.

Dokument ZAS-24 elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu ZUS ZAS-24 został udostępniony na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z treścią dokumentu i uzupełnić jego pola w przeglądarce. Po wprowadzeniu najważniejszych danych zaświadczenie należy wydrukować i przesłać do ZUS pocztą. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia osobistego podpisu w wyznaczonym miejscu wraz z pieczątką.

ZAS-24 przez PUE

Złożenie dokumentu ZAS-24 przez PUE to najwygodniejsza metoda na prowadzenie korespondencji z urzędem. Przedsiębiorca lub upoważniony pracownik powinien przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów, wprowadzić poprawne dane i wysłać formularz do ZUS. Wymaga to jednak zastosowania wybranej metody elektronicznego poświadczania tożsamości, takiej jak Profil Zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. 

Jak wypełnić druk ZUS ZAS-24?

Zaświadczenie o okresach wypłaconego / przysługującego zasiłku macierzyńskiego składa się za pośrednictwem formularza ZAS-24:

Formularz ZAS-24 ZUS

I sekcja dokumentu ZAS-24

W pierwszej części zaświadczenia określa się dane płatnika składek. Należy do nich numer NIP, REGON, PESEL albo dokument tożsamości. Podaje się także imię, nazwisko i aktualny adres prowadzenia działalności. Warto określić dodatkowo numer telefonu, by ułatwić komunikację z urzędem.

II część formularza ZAS-24 ZUS

W tym bloku dokumentu określa się dane osoby ubezpieczonej. Należą do nich numer PESEL, dokument tożsamości, data urodzenia, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

III blok druku

Trzeci fragment zaświadczenia służy do przedstawienia urzędowi okresów przysługującego oraz wypłaconego macierzyńskiego. Następuje rozróżnienie na wypłacanie świadczeń matce dziecka lub ojcu (druga opcja obejmuje również innych najbliższych członków rodziny). Bez względu na wybraną opcję, jeżeli został wypłacony fragment świadczenia, należy określić jego wysokość w stawce procentowej. 

Zobacz więcej:

Zaświadczenie o okresach wypłaconego / przysługującego zasiłku macierzyńskiego ZAS-24 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZAS-24_interaktywny_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/392ea1ef-0cf5-0fa8-183b-8e07087efcf6?t=1656332099373

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!